Sänkta pensioner nästa år

Pensionärer kommer att få sänkt ersättning nästa år. För en ålderspensionär med 12 000 kronor i ersättning blir minskningen ungefär 360 kronor före skatt, enligt Försäkringskassan.

Sänkningen beror på svag inkomstutveckling och så kallad negativ inflation, vilket gör att de balansindex som styr pensionerna sänks.

Pensionssäkningen blir mellan 0,9 och 3 procent. Även sjukersättning, föräldrapenning och studiemedel påverkas och kommer att sänkas med motsvarande 0,9 procent.