Avblåsta planer på vindkraftverk utanför Arboga

Bolaget som planerade att bygga ett vindkraftverk utanför Arboga har blåst av sina planer. Man tror inte att det skulle bli lönsamt.
Företaget Eolus Vind, som haft planer på att bygga ett 65 meter högt vindkraftverk vid byn Viby norr om Arboga, har nu bestämt sig för att inte bygga, eftersom man inte tror att det skulle löna sig. Bengt Simmingsköld, VD på Eolus Vind, hade hoppats på ett statsbidrag som skulle täcka 10 procent av kostnaden för byggnationen. Men den statliga pott som fanns att söka pengar ur är nu slut, och det gör att det inte blir något av planerna på ett vindkraftverk. Dessutom är det osäkert om det är tillräckligt bra vind på platsen. Men det kan eventuellt komma ett vindkraftverk vid Vibyändå; i så fall ett begagnat, 30 meter högt vindkraftverk. På platser där det blåser bra har sådana mindre kraftverk tagits bort, för att större kraftverk som ger mer energi skulle kunna byggas. De mindre vindkraftverken har, enligt Bengt Simmingsköld, ett lågt andrahandsvärde och möjligen skulle det kunna löna sig att sätta ett sådant vid Viby.