IOGT-NTO kritiskt till självplock

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO är skeptisk till Systembolagets butiker med självplockningssystem. Sedan den här typen av butiker blev fler i början av 2000-talet har stölderna blivit ett stort problem på många håll i länet.

Sedan statliga Systembolaget började med butiker med självplock, så har antalet stölder ökat kraftigt i Jönköpings län. Även försäljningen av alkohol har ökat. Enligt Gunvor Nygren beror detta på en ökad tillgänglighet.

Men enligt Patrik Ström, som arbetar på Systembolaget i Nässjö och är ordförande i Systembolagets personalförening, så gör man vad de kan för att minska svinnet.

Under 2000-talet har också Systembolagets försäljning ökat kraftigt. Under förra året såldes  nästan 40 procent mer ren alkohol jämfört med år 1999. Motsvarande siffra för Jönköpings län var 39,6 procent.