Spice förbjuds

Den utbredda nätdrogen spice förbjöds av regeringen idag, torsdag.

Förbudet träder i kraft omedelbart eftersom Sverige har begärt ett undantag hos EU-kommissionen från regeln om en frysningsperiod på tre månader. Syftet är att det inte ska finnas någon tid för spiceanvändare att hinna fylla på sina lager inför att förbudet börjar gälla.

Det regeringen i praktiken har narkotikaklassat är inte spice, utan sju olika syntetiska så kallade cannabinoider som kan förekomma i den örtblandning som saluförs under namnet spice.