Efter Tre torsdagen den 30 juli

Kollektivtrafiken i Västernorrland ligger långt under rikssnittet när det gäller tillgänglighet. Övik Energi har använt bristfällig prisinformation till sina kunder vid marknadsföring. Mycket mystik kring talet tre.

Lyssna igen

Dåligt fungerande kollektivtrafik i länet

Siffror från Svensk kollektivtrafik visar att Västernorrland ligger långt under rikssnittet när det gäller tillgänglighet för rörelsehindrade och småbarnsföräldrar. Enligt rapporten är det till exempel brist på automatiskt hållplatsutrop som fungerar dåligt samt att barnvagns- och rullstolsplatserna är för få.

Sture Lantz, marknadsansvarig på Västernorrlands länstrafik, är medveten om bristerna som finns men säger att allt ska fungera som det ska. Han nämner också att det finns många busshållplatser som inte är tillgängliga för alla, något som ligger på Vägverkets bord. Stefan Granbäck, planerare på Vägverket Region Mitt, säger att de jobbar löpande med att se till att busshållplatserna passar även för rörelsehindrade och synskadade.

- Av de hållplatser vi haft uppdrag att titta på nu har vi planerat att åtgärda många, men om det finns brister till och från busshållplatserna är det sådant som vi också får titta på.

För att göra busshållplatser tillgängliga för alla ser man bland annat till att man har rätt höjd på busshållplatsen, så att det är lätt att kliva in och ur bussen, och man kan också tydligt markera med färger vart bussen ska stå som en hjälp för synskadade.

Bristfällig prisenergi från Övik Energi
Övik Energi har använt bristfällig prisinformation till sina kunder vid marknadsföring. Det anser Konsumentverket som nu vill ha en förklaring till detta. Thomas Sondell, försäljningschef på Övik Energi, berättar vad Konsumentverket anser var felet:

- De menar att man i nära anknytning till de erbjudanden man har på hemsidan ska ha prisjämförelser, en presentation av tre typkunder, på en och samma sida och detta har vi haft på skilda sidor tidigare.

Enligt Thomas Sondell har Övik Energi nu rättat till det som de fick synpunkter på. I länet är det bara Övik Energi som konsumentverket anser har bristfällig prisinformation i Västernorrland.

Treans mystiska bakgrund
Det finns en mystik kring talet tre. Siffran tre dyker nämligen upp lite här och var i gamla kulturer och religioner. Och i matematiken.

- Om man tittar på trean som symbol så märker vi att det finns ett uttryck "alla goda ting är tre". Det finns "tredje gången gillt" och man har tre försök att knappa in koden till kontokorten. Tretalsmystiken bygger på tanken att något blir extra bra om tre faktorer samverkar, säger Arne Wiig som är universitetslektor i religion på Mittuniversitetet och är specialiserad på religiös symbolik.