Skellefteåförsamling fyller 90 år

Skellefteå stads församling firar 90- års jubileum.
Med en ny logotype och gäst från Tanzania ska Skellefteå stads församling, St Olov, fira 90 årsjubileum. Programmet börjar i morron men håller på hela veckan. Å på kyrkkaffet efter jubileumsmässan på söndag (5/19) ska församlingen prata om kyrkans framtid med både näringslivschefen Anders Karlsson och kyrkoherden Hans Marklund. - För man ska inte underskatta vad som sägs över en kopp kaffe menar kyrkoherden Hans Marklund. Elisabeth Engberg från Umeå Universitet ska också berätta om hur församlingen fick strida för att bli självständig vid starten 1913.