Skara kommun tror på fortsatt kalkonslakt

Branschorganisationen Fjäderfäcentrum i Skaraborg och Skara kommun söker nya ägare till Kronfågels nedlagda kalkonslakteri i Skara. - Vi har identifierat ett antal intressenter som vi bedömmer som seriösa företagare, säger näringslivschef Christer Johansson i Skara kommun. Enligt vad Radio Skaraborg erfar kommer norska livsmedelsföretaget Prior till Skara i morgon för att titta på fabriken.
Fjäderfäcentrum i Skaraborg bildades så sent som i våras. Den gör nu allt tillsammans med kommunledningen i Skara för att jobben inom kalkonslakten i Skara ska räddas - liksom uppfödarnas tro på framtiden. Enligt Christer Johansson har gruppen pratat med flera intressenter om att ta över kalkonslakteriet. Nu gäller det att komma fram till en lösning snabbt, som gör att uppfödarna sätter in nya kalkoner i sina stallar. - Vi har kort om tid på oss, medger Christer Johansson.