Samma ränta för alla bostadslån

Konkurrensen om bostadslånen hårdnar. På fredag lanserar statliga SBAB en och samma ränta för alla bostadslån. Bolaget sänker då den högre räntan för lån till bostadsrätter och fritidshus till samma nivå som räntan för villor. ”Det här är ett sätt att utmana de stora på bolånemarknaden”, säger SBAB:s vd.
– Vi tycker att det finns all anledning att ta upp konkurrens med de stora bankerna. Vi menar att de svenska bolånekunderna betalar egentligen alldeles för mycket för sina bolån. Jag kan ge ett exempel: om alla stora banker skulle följa efter SBAB skulle bostadsrättskunderna spara ungefär 400 miljoner kronor om året, säger Christer Malm, vd för SBAB. Fler kunder Det SBAB gör på fredag är att sänka räntan för nya bottenlån till bostadsrätter och fritidshus med 0,4 procentenheter. I snitt ligger genomsnittet för ett lån till en bostadsrätt idag på 560 000 kronor. Den sänkning som SBAB nu genomför innebär att räntan på en sådant genomsnittligt lån blir 2 200 kronor lägre per år och låntagare. SBAB har idag en mindre andel av alla lån till bostadsrätter, drygt 9 procent, och Christer Malm sticker inte under stol med att han nu hoppas på fler kunder. – Självklart, vi vill ha fler kunder. Och fler kunder kan också innebära att vi kanske kan genomföra ytterligare prissänkningar i framtiden. Lätt att byta Många av de som lånar till en bostadsrätt väljer rörlig ränta eller ett lån med kort bindningstid, därför är det lätt att byta. Men hur andra aktörer på bolånemarknaden agerar är mera osäkert, säger Christer Malm. – Jag tror att det kan tas emot på olika sätt. Jag hoppas att våra kunder uppfattar det som ett friskt initiativ att vi tar upp konkurrensen med storbankerna. Däremot kan jag mycket väl förstå att bankerna kan vara bekymrade över att vi på det här sättet ökar konkurrenstrycket.
Eva Stenström eva.stenstrom@sr.se