Ljumt mottagande för kd:s DNA-utspel

Inget av de övriga riksdagspartierna tycker att Alf Svensson förslag om ett DNA-register för alla svenskar är någon bra idé. Däremot anser alla partier utom vänsterpartiet och miljöpartiet att det borde diskuteras om dagens register bör utökas med fler dömda brottslingar än idag.
Beatrice Ask, moderat riksdagsledamot och ledamot i justitieutskottet. - Det är riktigt att polisen skulle ha nytta av en något större krets i DNA-registret, men riskerna med ett stort register gör det inte rimligt att följa Alf Svenssons förslag. Bara kritik Nej, Alf Svenssons förslag i dag om ett DNA-register med alla svenskar registrerade möter bara kritik från de övriga partierna. DNA-registret har funnits sen 1999 innehåller 2 000 personer DNA. Det används för att få hjälp med att identifiera misstänka brottslingar. Registret utnyttjas allt mer, Förra året användes tekniken i över 6 000 brottsutredningar. Inte ens polisen vill Flera partiledare och partirepresentanter anser att Svenssons utspel är anmärkningsvärt, inte minst eftersom inte ens polisen efterlyst ett register där alla skulle vara med. Maria Wetterstrand, miljöpartiets språkrör, drar sig inte för att kalla Svenssons förslag för populistiskt, och påminner om att främlingsfientliga Dansk Folkeparti nyligen kom med ett liknande förslag. Hon anser att redan dagens register borde diskuteras, om hur uppgifterna används. - Jag tror att det fungerar väl när man gör DNA-tester i samband med brottsutredningar när det är motiverat. Vad anser du om Alf Svenssons utspel? - Jag anser att det är oroväckande att man tycker att det är OK att inkräkta på den personliga integriteten. Men bortsett från miljöpartiet och vänsterpartiet så anser alltså de övriga partierna, även socialdemokraterna, att en utökning av registret borde diskuteras. I dag registreras de som döms för brott till mer äntvå års fängelse, men flera partier säger i dag att en gräns på mellan 6 månader och 1 år är rimlig.
Susan Ritzén susan.ritzen@sr.se
Sara Hägg sara.hägg@sr.se