22-åringens behandling drar ut på tiden

Uppdaterad 15:20
Nu ändrar Karolinska universitetssjukhuset i Solna sin prognos för den 22-årige Norrköpingsbon som vårdas där. Mannen har en svår lunginflammation som orsakats av svininfluensan.

22-åringen ådrog sig en svår lunginflammation till följd av svininfluensan och vårdades till en början på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Men när hans tillstånd försämrades flyttades han till Karolinska universitetssjukhuset där han får hjälp med andningen via en så kallade ECMO-maskin.

Till en början beräknade sjukhuset att behandlingen skulle ta max tio dagar men nu säger ansvariga på sjukhuset att hans tillstånd inte har förbättrats. Därför kommer behandlingen att pågå i minst två veckor till.

Samtidigt har sjukhuset kontaktat flera stora sjukhus runt om i världen för att få en uppfattning om på vilket sätt andra sjukhus jobbar med liknande fall. Just det faktum att sjukvården nästan inte har någon erfarenhet av liknande fall, kan man inte säga hur stor chans mannen har att klara sig.

Att vårda en patient med konstgjord lunga är enligt sjukhuset mycket resurskrävande. Patienterna är under observation dygnet runt. Varje patient omhändertas av en läkare, en sjuksköterska och en undersköterska.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se