VINGÅKER

Kampen för skolorna fortsätter

Politiker i Vingåker som vill ha kvar Baggetorps och Österåkers skolor kämpar vidare för att få behålla skolorna. De har tidigare överklagat kommunfullmäktiges beslut att lägga ner skolorna med motiveringen att det strider mot kommunallagen, men Länsrätten avslog överklagan. Socialdemokraten Malin Schönfeldt, som själv har barn på Baggetorps skola, säger att de nu ska ragga medlemmar på landsbygden för att förändra partiet inifrån.

– Vi har inriktat oss på att försöka få nya medlemmar i Baggetorp. Vi har fått väldigt många nya medlemmar i Socialdemokraterna, så det är på det sättet vi kommer försöka påverka politiken framöver nu, genom att vi själva är med och försöker ta beslut, säger Malin Schönfeldt.

Det är redan uteslutet att det blir en skolstart till hösten. Nu hoppas Malin Schönfeldt på att hon ska kunna påverka kommunfullmäktige så att Baggetorps skola öppnar igen nästa år.

– Vår önskan är givetvis att vi ska kunna öppna den redan nästa termin. Men nu går allt väldigt fort, de har flyttat ut allt material, skolbänkar är borttagna, skolan är i stort sett stängd redan. Så då är ju frågan om man kan ha som mål att försöka få den öppnad till augusti nästa år, säger hon.

I det överklagande som Malin Schönfeldt och de andra politikerna lämnade in till Länsrätten skrev de att beslutet tagits på lösa grunder, bland annat eftersom kostnaden för skolskjutsar inte hade redovisats.

– En ny konsult kommer att komma in och titta på material igen. Den information som de missade när de tog beslutet förra gången, hoppas vi att konsulten ska ta hänsyn till den här gången, säger Malin Schönfeldt.

Petra Levinson
petra.levinson@sr.se