Länsstyrelsen upphäver strandskyddsärende

Länsstyrelsen har upphävt ett beslut av Miljö- och byggnadsnämnden i Kristinehamn.
Länsstyrelsen anser att nämnden gjorde fel när dom beviljade dispens från strandskyddet i ett beslut att låta en privatperson bygga ett fritidshus med garage på fastighetens Presterud vid Vänerns strand. Svenska Naturskyddsföreningen överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen som håller med om att att det inte finns några särskilda skäl att bevilja dispens. Länsstyrelsen gör bedömningen att allmänheten ska ha tillträde till strandområdet och upphäver därmed kommunens beslut om att bevilja dispens för nybygget.