Arvidsson kritisk till regeringen

Landshövding Lillemor Arvidsson är kritisk till att regeringen inte fattar beslut som gör att Gotsamprojektet kan genomföras.
Gotsam går ut på att öka samarbetet mellan olika myndigheter. Det handlar om polisen, försvaret, kustbevakningen, tullen, länsstyrelsen och sjöfarsverket samt Gotlands kommun. För tillfället drivs verksamheten i tillfälliga lokaler vid militärens högkvarter i Visby. Enligt palnerna skulle ett nytt hus för Gotsam byggas intill polishuset i Visby. Men fastighetsägaren där vill inte bygga nytt vid polishuset, om man inte får hyran garanterad under 18 år. Regering tvekar att godkänna det hyresavtalet och har begärt in nya underlag för alternativa platser till placering av Gotsam. Det gör att landshövding Lillemor Arvidsson nu skriver till försvarsminister Leni Björklund och säger att uppdraget för Gotsam måste ändras om inte regering vill lösa de ekonomiska problemen.