Stinkande komposten i Marieholm måste göra om

Boende i södra Hjällbo får nu stöd av miljönämnden i Göteborg i sin strävan att få Marieholms kompostanläggning stängd.
Driftsproblem har i flera år resulterat i en stank som kommunens miljöinspektörer betecknar som "en olägenhet för människors hälsa". Det kommunala avfallsbolaget Renova får nu tre veckor på sig att presentera en handlingsplan för kompostanläggningen annars måste hushållsavfallet tas om hand på annat sätt. Miljönämnden begär dessutom att länsstyrelsen omprövar Marieholmsanläggningens tillstånd.