BB i Karlskoga flyttas inte till Örebro

Kvinnosjukvården och BB på Karlskoga Lasarett kommer inte att flytta till Örebro.
Det lugnande beskedet ger idag Erik Weiner (uttalas Vejner), chef för kvinnosjukvården i Karlskoga, som har varit med och tagit fram det sparförslag som presenterades igår. Orsaken är att det skulle kosta mer att utöka verksamheten i Örebro än man skulle spara på nedläggningen i Karlskoga. Däremot innebär sparförslaget att 3,5 tjänster försvinner från den öppna kvinnomottagningen på Karlskoga Lasarett, och en läkare som går i pension kommer inte ersättas. För patienterna kan det innebära längre väntetider,rapporterar SR Örebro.