Färdtjänstens chaufförer språktestas

Chaufförerna hos färdtjänsten i Göteborg måste nu prata bra svenska. Ett språktest ingår nämligen i det nya personbilsavtal som börjar gälla imorgon.

Peter Norling, trafikchef på Färdtjänsten i Göteborg, säger att språktestet behövs för att säkerställa resenärernas trygghet. 

– Vi har sett under den senaste avtalsperioden och kanske även tidigare och på de klagomål vi får in, att det ibland är olika typer av händelser som sker på grund  av att man kanske inte riktigt har förstått varandra, säger Peter Norling, trafikchef på Färdtjänsten i Göteborg. 

Hur kommer det att gå till när språktesterna ska genomföras med chaufförerna? 

– Det är taxibolagen själva som kommer att göra det. Det kommer säkert att se olika ut beroende på vilket bolag som gör det. Men språktestet måste vara godkänt av oss. De får lämna in sina språktester och så får vi bedöma om det är okej. 

Språktestet i svenska går ut på att chaufförer ska klara av att läsa en enklare vägbeskrivning och kunna föra ett vardagligt samtal med resenären. Taxibolagen genomför egenkontroller så att kravet uppfylls. 

Det är alltså från och med imorgon, den första augusti som ett nytt personbilsavtal för färdtjänsten träder i kraft som sedan löper över tre år. Och det är en rad bestämmelser som gäller för de bolag som vunnit den offentliga upphandlingen och därmed får köra färdtjänst. 

Alla bilar ska vara av miljöbilsstandard, de ska vara utrustade med alkolås och varje entreprenör får högst ha 100 bilar. 

Färdtjänsten arbetar kontinuerligt med att säkerställa kvaliteten för en lugn och trygg resa. Och i det nya avtalet kommer resenärerna att kunna påverka vilka bolag som får större tilldelningar av körningar. 

– Ja det är riktigt. Jag hoppas verkligen att det får en positiv effekt att våra entreprenörer ser att det lönar sig att jobba ännu med kvalitet, så att man förbättrar sina resor ännu mer, säger Peter Norling.

Elin Georgsson
elin.georgsson@sr.se