"Politisk tillsättning", Utsi kritiserar styrelsen

- Det är en politisk tillsättning, det säger renägarförbundets ordförande Per Mikael Utsi om att Nils Gustav Labba blir sekreterare i sametingets språkutredning. Utsi har ifrågasatt saken via en interpellation till styrelseordföranden Lars Anders Baer.
Per Mikael Utsi är skarpt kritisk till att Nils Gustav Labba blir sekreterare i sametingets språkutredning. - Det här är ju en direkt politisk utnämning, man utnämner en politiker att göra ett politiskt arbete åt sametinget och då ska man inte ålägga sametinget, en statlig myndighet, att göra den här politiska utnämningen. Men Nils Gustav Labba är ju ingen politiker? - På det sätt han har valts så är det ju politik. "Lagen tydlig" Genom att sametinget för 70.000 kronor köper en konsulttjänst från Nätverk Sápmi, blir Nils Gustav Labba sekreterare i språkutredningen, allt enligt utredaren Michael Teilus egen önskan. - Lagen är ganska tydlig på det här, en statlig myndighet får inte göra den här typen av direktupphandling, det måste gå ut på anbud och man ska ta den billigaste och den bästa. Varför är det så viktigt? - Ja, för att man ska få ett bra arbete gjort och för att det inte ska vara politiska tyckanden om vem som gör ett bra jobb. Hänvisar till kanslichefen Men styrelseordförande Lars Anders Baer försvarar sig och säger att tillsättningen är kanslichefens ansvar. Det säger Baer trots att kanslichefen Lasko har sagt till Sámi Radio att han inte har något val efter att ha haft möte med styrelsen. - Det är kanslichefen som upphandlar, upp till två basbelopp och även under tre månader, så är det hans ansvar att hitta någon, om han då anställer, hur det då annonseras eller upphandlas det är hans ansvar. Har ni sagt åt kanslichefen att han ska köpa tjänsten av Nätverk Sápmi och ge Labba sekreterarjobbet? - Han har inte fått nåt direktiv från styrelsens sida och av det skälet så var det uppe i styrelsen nu den 22:a å 23:e, där vi säger att tidigare praxis gäller och det är kanslichefen som bestämmer. Tycker du att den här tjänsten skulle ha offentliggjorts och upphandlats bredare? - Formellt ska jag inte tycka någonting eftersom det här är chefens ansvar inom de ramar som gäller, säger Lars Anders Baer.