Sachsska barnsjukhuset blir kvar

Det blir ingen nedläggning av akutverksamheten på Sachsska barnsjukhuset på Södermalm i Stockholm, åtminstone inte det närmaste året.
Tjänstemännen i landstinget utreder nu en rad besparingsåtgärder och ett förslag har varit att flytta akutverksamheten från Sachsska till Huddinge sjukhus. Men frågan är allt för komplicerad för att kunna avgöras redan nu i höst, säger Lars-Bertil Arvidsson, beställardirektör för vården i Stockholms läns landsting, till Radio Stockholm. Men med ett underskott på 3,2 miljarder i landstingsbudgeten, krävs omorganisationer och besparingar på flera håll i länet och inget sjukhus har fått något fribrev, säger Lars-Bertil Arvidsson. Den 15 oktober läggs landstingsbudgeten för nästa år.