Marcelind vill reformera psykvården

Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Ragnwi Marcelind vill att staten tar över kostnaderna för den rättspsykiatriska vården. Det skulle avlasta landstingen och förbättra vården för det ökande antal psykpatienter som i dag trängs undan av de rättspsykiatriska fallen.
Bristen på vårdplatser leder till att sjuka patienter skrivs ut innan de är färdigbehandlade. Rättsmedicinalverket har statistiskt visat att de patienter som döms till rättspsykiatrisk undersökning ofta har sökt vård innan brottet, skriver Marcelind i en interpellation till justitieminister Thomas Bodström.