För- och nackdelar med ekomat

Fredag 31 juli 2009
Vi handlar allt mer ekologisk mat, men i veckan kom två nya rapporter.
"Inte miljövänligt". "Inte nyttigt". Så stod det i dem.
Idag fick en av länets ekobönder chansen att kommentera rapporterna.

De två olika forskarrapporterna kritiserar ekologisk mat och odling. Dels en från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, där forskarna hävdar att det är värre för miljön att odla ekologiskt än att odla traditionellt. Bland annat för att ekoodling kräver större arealer och att jorden utarmas mer.

Den andra rapporten kommer från amerikanska forskare som jämfört ekomat med vanlig mat och slår fast att ekomaten inte är nyttigare. Vare sej när det gäller näringsinnehåll eller hälsoeffekter.

– Vi försöker odla lite mer med naturen och mycket handlar om att känslan är bra när man vet att korna till exempel gått ute, säger Ulf Magnusson, mjölkbonde i Reftele.