Seminarium om hatbrott i Västerås

Idag och imorgon får ett 30-tal tjänstemän inom stat och kommun i Västerås fördjupade kunskaper om brott mot homosexuella, ibland också kallade hatbrott, i ett seminarium med Brottsofferjouren i staden.
Det är inte säkert att ett brott mot en homosexuell sker med det uttalade motivet att personen kränks på grund av sin sexuella läggning, men hur kan då en homosexuell veta om han eller hon är utsatt för ett så kallat hatbrott? - Ibland får man veta det först när man får kontakt med polisen eller sjukvården som kanske ställer den rätta frågan, och den rätta frågan kan vara till exempel "vet du någon anledning till varför just du blev nerslagen?", svarar en av föreläsarna Anneli Svensson, kurator på Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL. Kanske var han eller hon utanför en gayklubb, eller kanske funderar han eller hon på om det kan bero på den egna sexuella läggningen, säger Anneli Svensson. Det går inte att säga så mycket om huruvida brott mot homosexuella har blivit vanligare eller inte, för det finns inte så många mätningar, säger den andra föreläsaren kriminologen Eva Tiby. - Det vi håller på och undersöker mer och mer är ju: hur är mekanismerna, vad behöver de här brottsoffrena, vilka är gärningsmännen. Det tar ju ganska lång tid att utröna det här.