Debatt om bullermätningar

Klagomålen på buller i Visby ökade kraftigt i somras jämfört med tidigare år. Sammanlagt har det varit ett 40-tal klagomål på buller i Visby i sommar, och den enskilda krog som orsakat flest klagomål var Underbar vid Stora torget. Eter bjöd in Claudia Castillo miljö- och hälsoskyddskontoret och Fabio Danho, som äger Underbar. Claudia Castillo sammanfattar sommaren.