Allmänheten får tycka till när regionen sparar

Sjukvården i Skåne står inför omfattande besparingar.
Bara i sydvästra Skåne har vården i år ett sparbeting på över 200 miljoner och inför nästa års budgetarbete söker nu sjukvårdspolitikerna hjälp från medborgarna med synpunkter om vilka prioriteringar de tycker att politikerna ska göra när pengarna inte räcker till. - En del av medborgarna är ju även patienter, eller anhöriga till patienter. Därigenom har de en kunskap som vi förtroendevalda kanske inte besitter och den kunskapen är ju viktig att ha med sig i det prioriteringsarbete som ska ske inför 2004, säger Per Olof Olofsson (s), ordförande i sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt. I en tid där sjukvården har ont om resurser, där behovet av vård är större än den budget som sjukvårdsdistrikten har, vill politikerna ändå föra en dialog med medborgarna om vilka prioriteringar de anser är viktigast. Under fyra kvällar i höst får allmänheten möjlighet att ge sina synpunkter som sedan kommer att ligga till grund för sjukvårdspolitikernas budgetarbete de kommande åren. Per-Olof Olofsson är medveten om att det kommer handla mycket om att lyssna och ge information och lite om att medborgarna faktiskt kan påverka hur vården sedan faktiskt kommer att se ut. - Ja, det är ju klart att eftersom det finns begränsningar i budgeten så kommer vi att ta till vara synpunkterna men jag är ju inte alls säker på att det kanske kommer att få genomslag fullt ut, alla de frågeställningar och diskussioner som vi kommer att ha, säger Per-Olof Olofsson.