Röster om nobelpristagaren

Maja Lagercrantz var på almedalens bibliotek minuterna innan nobelpristagaren hade utropats. (enkät del ett) Sedan kom budet, och förvirring uppstod tills bibliotekarierna uppfattade det rätta namnet. (enkät del två)