Kalmar län

Hotade ängar måste räddas

Regeringens beslut att lätta på strandskyddet i glesbygdsområden hotar de svenska ängarna, det hävdar Naturskyddsföreningen som idag firar Ängens Dag. Men moderaten och riksdagssledamoten Eva Bengtsson Skogsberg menar att det finns plats för både boende och ängar längs våra strandlinjer.

Ett av målen med Ängens Dag är att uppmärksamma politiker på hur viktiga de hotade ängarna är menar Naturskyddsföreningen i länet.

- Många av de här ängarna som vi försöker vårda och sköta är just strandnära mark. Idag finns det nya regler för hur man kan ge dispans från strandskyddet och bygga eller göra saker som förstör naturmarken. Nu när reglerna finns vill vi åtminstone försöka visa att man kan styra verksamheten så att inte ingreppen på stränderna blir för stora och påverka politiker och beslutsfattare i övrigt så att inte skadorna blir större, säger Kjell Olsson som är ordförande för Naturskyddsföreningen i Kalmar län.

Den 1 juli blev det lättare att bygga strandnära i gledbygdsområden. Besluten gällande dispenser att bygga nära vatten ligger nu till stor del på kommunerna.

Moderaten och riksdagsledamoten Eva Bengtsson Skogsberg, som själv arbetat för att lätta på strandskyddet, ser inte att det skulle hota ängarna på något sätt. Hon säger att det naturligtvis är viktigt för glesbygden att det ges möjlighet att bygga när vattnet där ju människor vill bo.  

Samtidigt tror hon att kommunerna är rädda om sin natur och att turisterna och boende får uppleva den, men samtidigt får kommunerna påtryckningar från personer som vill bo nära vattnet, där ängsområdena är många.

- Jag tycker ändå att förslaget är bra, säger hon.

Tycker du att det finns plats både för ängar och strandnära boende?

- Ja, det finns det. Vi har så väldigt mycket strandlinje i Sverige. Så jag tror det räcker för alla, säger hon.

Sandra Skeppar
sandra.skeppar@sr.se

Linda Viskic
linda.viskic@sr.se