Kvinnosjukvården i Karlskoga ska inte flyttas

Kvinnosjukvården och BB på Karlskoga Lasarett kommer inte att flytta till Örebro. Det lugnande beskedet ger Erik Weiner, chef för kvinnosjukvården i Karlskoga, som har varit med och tagit fram sparförslaget som presenterades på onsdagen.
Orsaken är att det skulle kosta mer att utöka verksamheten på Universitetssjukhuset,USÖ, än man skulle spara på nedläggningen i Karlskoga. Däremot innebär sparförslaget att 3,5 tjänster försvinner från den öppna kvinnomottagningen på Karlskoga Lasarett och en läkare som går i pension kommer inte ersättas. För patienterna kan det innebära längre väntetider.