Hemlig finansiär utvecklar Lugnet i Falun

Falu kommun ser nu ut att ha hittat en extern partner för att utveckla Lugnet till ett nationellt idrottscentrum i landet.
Det har skett en upphandling och nu föreslår den utsedda förhandlingsdelegationen att kommunen ska inleda en förstudie med en av anbudsgivarna som än så länge är hemlig. Målet med förstudien som ska ta tre månader är att det ska leda till ett partnerskapsavtal. Nästa onsdag ska kommunstyrelsens uttvecklingsutskott behandla det här ärendet.