CIA redovisar resultat av vapenundersökningar

Hade Irak massförstörelsevapen? Det är den frågan alla vill ha svar på i USA i dag. Just nu pågår ett slutet möte i det amerikanska representanthusets underrättelseutskott där ledaren för CIA:s särskilda vapenundersökningsgrupp i Irak, David Kay, ska redogöra för om man hittat något.
Det främsta officiella motivet för USA:s invasion av Irak var att Saddam Hussein hotade USA och omvärlden med massförstörelsevapen och hade förbindelser med terroristgrupper som Al-Qaida. David Kay var tidigare en av FN:s vapeninspektörer och leder numera underrättelseorganisationen CIA:s omfattande dammsugning av Irak efter bevis på att anklagelserna stämde. På eftermiddagen anlände han till kongressbyggnaden för att lägga fram sin rapport. Senare kommer en 10-sidig sammanfattning att offentliggöras. Enligt vad som hittills läckt ut har David Kay inte hittat några bevis för att Saddam Hussein haft varken kärnvapen, biologiska eller kemiska stridsmedel av någon omfattning som kunnat hota omvärlden. Däremot uppger Kay att man hittat fabriker och laboratorier som använts för vanliga ändamål som varit förberedda för att kunna omvandlas för produktion av massförstörelsevapen. Flera av representanthustes ledamöter var skeptiska innan de gick in till mötet: – Vi har studerat all information i de 19 volymer, som enligt CIA-chefen är det kompletta underlaget om massförstörelsevapen och kontakter med al-Qaida. Vi har konstaterat att mycket av materialet är vagt och fragmentariska, sa ledamoten av representanthusets underrättelseutskott, Jane Harman, som till hör det demokratiska partiet.
Thomas Nordegren, Washington thomas.nordegren@sr.se