Sollefteå

Miljöpris vid Urkult

Igår på festivalen Urkult delades Röåns miljöpris ut för första gången. De som vann priset var Lennart Norström och Per-Erik Larsson.

Lennart Norström är från Eds Fiskevårdsområdesförening där han arbetar med fiskevandringsfrågor. Per-Erik Larsson arbetar inom Västernorrlands Landsting med energi och effektiviseringsmål.

Det är Röåns byalag som delar ut priset och gruppen som utsåg vinnaren besår av Västernorrlands energikontor, naturskyddsföreningen och byalaget.