Kraftiga besparingar i Eskilstuna nästa år

Det blir kraftiga besparingar inom både skola och äldreomsorg i Eskilstuna nästa år. Idag fattade både Vuxennämnden och Barn- och utbildningsnämnden och beslut om ekonomin nästa år. Det saknas pengar för att klara den verksamhet som finns, och som dessutom växer eftersom behoven ökar.
-Vi kommer i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan att få färre vuxna, även om det inte kommer att handla om nån katastrof, säger förvaltningschefen i Eskilstuna, Rolf Brunell. Det saknas 34 miljoner inom barnomsorg och skola. Barn- och utbildningsnämnden fattade idag bland annat beslut om att fortsätta diskussionerna om hur mycket pengar varje förskola och skola ska få nästa år. Skulle man minska anslagen med 2,5 procent som har diskuterats motsvarar det 54 tjänster på en förskola, grundskola och ett gymnasium, enligt kommunens beräkningar. Besparingarna innebär mindre vuxna i skolan och sämre förutsättningar att hjälpa barn som har det svårt, menar förvaltningschefen Rolf Brunell. -Det kan vara tysta barn, barn som inte tar för sig, till exempel. Barn som har vissa problem. Inom äldre- och handikappomsorgen ökar behoven av insatser samtidigt som det saknas pengar. Därför väntas nedskärningar som exempelvis höjda avgifter för färdtjänst och dyrare mat. Idag fattade en majoritet av politikerna i Vuxennämnden beslut om att banta personalstyrkan med 8 miljoner eller motsvarande 20-30 helårstjänster. Bantningen ska ske utan uppsägningar. Det kan innebära att vikariat eller vakanta tjänster inte tillsätts och att verksamheter samordnas. Siw Jansson, ordförande i nämnden tror att man ändå kan behålla samma kvalitet. -Vi behöver se över verksamheten och se om vi kan göra det här på ett annat sätt, så att vi kan behålla kvalitén till en minskad kostnad, säger Siv Jansson.