Ansträngd ekonomi i Mark oroar inte kommunen

Flera Sjuhäradskommuner aviserar både sparkrav och anställningsstopp - men inte Marks kommun, trots att kommunen balanserar på gränsen till underskott. Men kommunstyrelsens ordförande Lars-Olof Johanson (c) är inte orolig trots ansträngda läget.
Siffrorna för de första åtta månaderna indikerar att det inte kommer att bli några stora plussiffror för kommunen. Andra Sjuhäradskommuner pekar på minussiffror och där har också politikerna varit högljudda och aktiva för att införa anställningsstopp och inköpsstopp. Även Borås kommun som inte visar några minussiffror utan tvärtom pekar på ett överskott på dryga 20 miljoner har infört anställningstopp och delvis också ett inköpsstopp, detta för att politikerna vill ha ett överskott på åttio miljoner. I Mark resonerar man annorlunda, trots en ekonomi i år som går plus minus noll anser Lars Olof Johansson att det är viktigt med ett lugn hos politikerna.