Miljoner till kyrkor

Öckerö nya kyrka ska renoveras och tornet ska lagas för 4,8 miljoner kronor.
Kyrkan får det största bidraget när nu Göteborgs stift delat ut 26 miljoner kronor till underhåll av kyrkobyggnaderna. Stiftet har fått in 104 ansökningar om så kallad kyrkoantikvarisk ersättning. Stora summor går till vård-och underhållsplaner av kyrkor inom stiftet.