Elsanerade vårdrum sjukhusens ansvar

Landstingets hälso- och sjukvårdsutskott kräver att sjukvårdsledningarna vid länets tre sjukhus snarast vidtar åtgärder för att det ska finna elsanerade vårdrum för patienter som behöver det.
I en skrivelse har Folkhälsonämnden för Skellefteå-Norsjöområdet krävt en länsövergripande policy i frågan. Men hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Anna-Karin Jonsson (s) svarar att en sådan policy redan finns och att det är sjukhusens ansvar i länet att se till att elsanerade vårdrum finns.