Nedläggning av utlänningsnämnden förhalas

Regeringen klarar inte att infria sitt löfte om att lägga ned Utlänningsnämnden den förste januari 2005. Anledningen är att regeringen förhalar processen. Den anklagelsen riktar idag sex av riksdagens sju partier i ett gemensamt utspel.
Redan för två år sedan beslutade riksdagen att den hårt kritiserade Utlänningsnämnden ska läggas ner. Istället skulle rättsprocessen för flyktingar flyttas till vanliga domstolar. Från början var alla partier överens, inklusive statsrådet Jan O Karlsson. Men många misstänker nu att regeringen är på väg att svänga. Att den helt enkelt inte längre vill lägga ned Utlänningsnämnden. Främsta skälet skulle då var att det blev för dyrt, och att förhalningen är medveten. Det är ovanligt att sex av riksdagens partier, över blockgränsen, går ihop på det här sättet. Vänsterpartister med kristdemokrater och moderater och miljöpartister med folkpartister och centerpartister. Frågan om att lägga ner den hårt kritiserade Utlänningsnämnden förenar. Men utredningen har dragit ut på tiden. Anledningen är, enligt de sex partierna, att regeringen och statsrådet Jan O Karlsson har förhalat utredningen och inte avsatt tillräckligt med resurser för det komplicerade materialet. Sten Tolgfors är moderat och med i utredningen. - Den har getts alldeles för små resurser när det gäller personal. Nu är risken att hela övergången till ny instansordning, som skulle stärka rättssäkerheten och förtroendet för den instans som prövar asylärenden, kommer att försenas ett år. Och det verkar inte som om regeringen är medveten om att detta är starkt problematiskt för många. Så istället för den 1 januari 2005, som tidigare utlovats, tror Sten Tolgfors och de andra, att utlänningsnämnden tidigast kan läggas ner 1 januari 2006, om det ens blir då.
Mari Forssblad mari.forssblad@sr.se