Lien hyllades på "Ängens dag"

I går arrangerade Naturskyddsföreningen "Ängens dag" runt om i landet - med syfte att bevara ängarnas biologiska mångfald. Göran Frans var en av runt 20 deltagare i ett slåttergille på Ljungsås. Och enligt honom är lien att föredra framför moderna redskap.

I går svingades liarna över ängsmarken på  Ljungås i Skogsbygden. Ur naturvårdssynpunkt är de gamla redskapen bättre än moderna maskiner, menar Göran Frans.

- Man bevarar de gräsarter och den miljö som finns, säger han.

Hade inte gräset skurits av med lie hade det vissnat och kvävt kommande generationer av gräs.

Om ett par veckor kommer området där gräset slagits att inhägnas för att djur ska kunna beta där. Djuren kan då trampa ner frön i marken, säger Göran Frans.

Ingrid Arinell
Ingrid.Arinell@sr.se