Billigare bolån kan bli dyra snabbt

Den hårdnande konkurrensen på bolånemarknaden leder till lägre priser för låntagarna. Men baksidan är risken att många kanske bara tänker kortsiktigt och lånar för mycket. För om bara ett par år kan bolånen vara 50 procent högre, menar chefanalytikern vid Nordea, Jörgen Appelgren.
– Det långsiktiga problem man har och det man ska vara försiktig med i det här läget det är att räntorna är låga redan nu och om nu de blir lite billigare ändå så leder det till att man kan ta på sig rätt stora skulder och ändå klara av räntorna. – En som idag lånar till lite drygt fyra procent kan på två år sist se de räntorna gå upp till sex procent. Det är ingenting vi tror händer här i närtid men att få en ränteuppgång från fyra till sex skulle innebära att ens ränteutgifter stiger med 50 procent och det är oerhört mycket, säger Jörgen Appelgren. Hushållens skulder ökar Hushållens skulder ökade under det andra kvartalet med 37 miljarder miljoner kronor av vilket det mesta gick till bostadsköp, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) färskaste siffror från i slutet av september. Trots det tycks hushållen sova lugnt om natten, för hushållens finansiella förmögenhet ökade under andra kvartalet med över 100 miljarder kronor, till 2 000 miljarder kronor. Ökningen berodde enligt SCB framför allt i stigande värden på aktier och fondandelar samt bostadsrätter: – Jag tycker man kan råda folk att var lite försiktig i det här läget med de här låga räntorna och tänka på att så här låga kommer de inte att var längre fram. Man måste ha lite marginaler när vi så småningom får en ränteuppgång. Det kan få negativa effekter på fastighetsmarknaden och då kan priserna mycket väl gå ned. – Det är inget vi ser i närtid utan det är mer ett långsiktigt samband som man ska ha klart för sig, säger Jörgen Appelgren. Många tror på prisökningar Enligt en undersökning som publicerades av banken SEB nyligen så räknar nu fler svenskar än tidigare med att bostadspriserna ska stiga och de tillfrågade tror dessutom att prisökningarna kommer att vara större än tidigare. – Det är mer ur den enskildes perspektiv än att jag tror att vi får något samhällsproblem utav detta, att vi får något liknande som vi hade för tio år sedan. Det tror jag inte, säger Jörgen Appelgren chefanalytikern vid Nordea.
Tommy Fredriksson tommy.fredriksson@sr.se