Reumatiker kan mista rehabilitering

- Skär inte ned på öppenvården, det kommer att straffa sig i framtiden, säger Lars Oskarsson, som är ordförande för reumatikerdistriktet Jämtlands län.
De stora besparingarna inom länssjukvården kan innebära att öppenvården inom rehabiliteringen måste skäras ned, och detta drabbar bland annat reumatiker. Lars Oskarsson menar att den sjukgymnastik reumatiker får genom öppenvården förhindrar invalidisering och dämed stora vårdkostnader. Öppenvården är därför ett mycket illa valt besparingsområde enligt honom.