Buller får fortsätta

Luftfartsverket hävdar att länsstyrelsen i Stockholms län tolkat miljöbalken fel när den förbjöd inflygningar till Arlanda över Upplands Väsby.
Enligt verket kan flygsäkerhetsfrågor kontra miljöaspekter inte prövas inom ramen för länsstyrelsens tillsyn. I en skrivelse till miljödomstolen begär Luftfartsverket nu att domstolen helt ska upphäva det länsstyrelsebeslutet. Redan för knappt två veckor sedan beslutade miljödomstolen att inflygningarna tills vidare får fortsätta.