Nio miljoner till gotländska kyrkor

Kyrkorna på Gotland väntas få sammanlagt nära nio miljoner kronor i kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning för nästa år.
Mest pengar går till samfälligheten Gotlands kyrkor, som sedan fördelar pengarna vidare till ungefär 20 kyrkor. Därutöver får Mästerby kyrka och Visby domkyrka drygt 260 000 kronor vardera. 55 000 kronor föreslås också gå till Fole och Bro kyrkor. Senare i oktober väntas kyrkomötet fatta slutgiltigt beslut om fördelningen av de sammanlagt 50 miljoner kronor som fördelas till landets stift.