Smittskyddsinstitutet varnar för bakterier

Smittskyddsinstitutet varnar för att antalet bakterier som motstår antibiotika nu nått en kritisk nivå i Stockholms län.
I övriga landet är situationen under kontroll, men i Stockholm finns risk att bakteriespridningen nu exploderar och medför ökat lidande och högre kostnader. Situationen är värst vid Karolinska sjukhuset, men Karl Ekdahl vid Smittskyddsinstitutet säger till Ekot att det är en nationell fråga, eftersom andra landsting behandlar vårdsökande Stockholmare som riskpatienter. Få patienter har drabbats hittills, men behandlingen av dem blir mer komplicerad och långdragen, enligt Ekdahl.