Osäker framtid för tillsynen av Åsnen

Frågan om Växjö kommun ska fortsätta bidra med pengar för tillsynsverksamheten vid sjön Åsnen tas nu återigen upp i fritidsnämnden.
Tidigare har fritidsnämnden sagt nej till att satsa mer pengar på tillsynen, men efter diskussioner med kommunstyrelsen i Växjö omprövar de nu frågan. Och tillsammans med Tingsryd och Alvestas kommuner ska de nu försöka hitta en ny samarbetsform för att stödja åsnentillsynen.