Centern kräver satsning på hemlösa

Centerpartiet vill skärpa reglerna för tvångsomhändertagande av psykiskt sjuka. I en riksdagsmotion föreslår partiet bland annat hårdare krav för när en person kan betraktas som färdiga för utskrivning.
Men enligt Kenneth Johansson från Falun, som är centerns talesman i sociala frågor, så är det här inte tillräckligt. Det behövs också en nationell handlingsplan mot hemlöshet och social utslagning. Han efterlyser ett större samarbete mellan psykiatri, socialtjänst och arbetsförmedling.