Allt fler skadefåglar i Blekinge

Mängden skadefåglar i tätorter ökar trots att samtliga kommuner i länet anlitar skyddsjägare för att skjuta av bland annat kajor, kråkor, duvor och trutar.
Stig Holmberg som varit skyddsjägare i Karlskrona i 32 år tror att det kommer att bli ännu fler framöver. Det är framförallt tillgången på mat som lockar fåglarna till tätorterna och det skulle behöva skjutas av mer än vad som görs i dag anser han.