Nya EU-regler - ännu ett hot mot Östersjöfisket

De nya EU-reglerna för miljögifter i fisk, som börjar gälla 2005, innebär ännu ett hot mot fisket i Östersjön. Det undantag som Sverige idag har då det gäller miljögifter i Östersjöfisk grundar sig på det cancerframkallande ämnet dioxin, men från 2005 ska även en typ av giftet PCB mätas.
-För fisket är det naturligtvis väldigt allvarligt. Det innebär att man inte får sälja den här fisken. Och det här undantaget som Sveriges och Finland har är ju också bara temporärt, säger Anders Bigner, miljöforskare på Naturhistoriska Riksmuséet. Sverige och Finland har undantag från EU-reglerna då det gäller fet östersjöfisk fram till och med 2006. Det gör det möjligt att sälja fet östersjöfisk, til exempel strömming, som människoföda här, men däremot inte som foder till djur. I övriga EU får den feta östersjöfisken vare sig säljas som människoföda eller som foder. Men nya EU-regler är på gång för vilka miljögifter som ska mätas och hur de ska mätas, vilket kommer att göra det svårt för Sverige att få behålla sitt undantag. När de så kallade plana PCB:erna ska mätas kommer giftvärdet i fisken i ett slag att fördubblas. Dessutom ska även fiskens skinn mätas, och inte som idag bara fiskens muskler. Även det innebär högre mätvärden, eftersom en stor del av gifterna sitter i skinnet och i underhudsfettet. -Man kommer över gränsvärdet. Man räknar med att man får ungefär dubbla giftkoncentrationer mot idag om man mäter både muskler och skinn, allt som är ätbart på strömming. Men det är inte samma sak som att det är livsfarligt att äta fisk, säger Anders Bigner, på Naturhistoriska Riksmuseet.