Stora nedskärningar inom vården i Katrineholm

Vård och omsorgsnämnden i Katrineholm beslutade igår om fortsatta nedskärningar i budgeten för nästa år.
Ett elevhem inom handikappomsorgen läggs ned, och på det sparar Katrineholm ungefär 2 miljoner kronor. Det blir mindre personal på Äldreboendena Lövåsen och Igelkotten, vilket innebär besparingar på drygt 1 miljon kronor. Inom Äldreomsorgen sparar kommunen ytterligare 800 000 kronor genom bland annat minskad subventionering av fotvården och indraget bidrag till lantbrevbärarservice. Genom det nya beslutet, sammantaget med de nedskärningar som har beslutats om tidigare, kommer det att försvinna drygt 30 jobb inom vård- och omsorg. Däremot tillkommer det 13 jobb inom hemtjänsten.