På jakt efter unika rosor

Rosuppropet är en landsomfattande inventering av äldre kulturrosor. Syftet med inventeringen är att finna och dokumentera värdefulla kulturrosor som har odlats i minst 50 år. De bästa sorterna ska för framtiden bevaras i en nationell genbank och spridas till allmänheten.