Kommunalråd kräver stopp för flyg

Tvisten om flygbuller över Upplands Väsby rullar vidare mellan kommunen och Luftfartsverket. I ett kritiskt brev från kommunalrådet Vanja Edwinsson till Luftfartsverkets generaldirektör Lars Rekke kräver hon stopp för inflygningarna över Upplands Väsby.
I går skrev också Luftfartsverket till Miljödomstolen. Dom menar att länsstyrelsen tolkade Miljöbalken fel då man tidigare förbjöd planen att flyga över Väsby. Tills vidare fortsätter inflygningarna över Upplands Väsby, men beslutet är överklagat till Miljööverdomstolen.