Vill ha mer tid för att utveckla vindkraftcentrum

Högskolan på Gotland vill att projekttiden för att utveckla ett nationellt centrum för vindkraftverk ska förlängas.
Projekttiden går ut vid årsskiftet men eftersom projektledaren hoppat av har projektet inte kunnat drivas enligt planerna. En ny projektledare, Angelica Widing, har utsetts men hon behöver nu mera tid för att fullfölja projektet.