Kritik mot arbetsmiljön på LSS-enheten i Skövde

Arbetsmiljön är för dålig på den enhet som jobbar med stöd och service (LSS) till funktionshindrade i Skövde. De 135 anställda på kommunens LSS-enhet har bland annat för hög arbetsbelastning, introduktionen av vikarier och nyanställda fungerar inte och riskerna för hot och våld har inte kartlagts.
Arbetsmiljöverket har i sin rapport en rad anmärkningar på arbetsmiljön för de 135 anställda vid Skövdes LSS-enhet. Cheferna har för hög arbetsbelastning. vilket ökar riskerna både för dem själva och de anställda. En del anställda tycker inte att de har tillräcklig kompens för sina arbetsuppgifter. Riskerna för hot och våld har inte heller kartlagts. Senast den 15 november ska Skövde kommun svara Arbetsmiljöverket vad den tänker göra åt problemen.