Riksdagsledamöter går samman för Västkustbanan

Samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter från Västsverige ställer krav på att utbyggnaden av västkustbanan till dubbelspår blir klar.
I en riksdagsmotion skriver ledamöterna att utbyggnaden är viktig både för miljön och tillväxten i regionen. Alf Eriksson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Varberg säger att utbyggnaden av västkustbanan pågått i mer än tio år och fortfarande saknas väsentliga delar i Halland. I motionen står det också att den planerade järnvägstunneln i Varberg och järnvägsstationen i Falkenberg bör påbörjas snarast och att tunnelbygget genom Hallandsås ska göras klart.